Lexus
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, đen, nâu, vàng
- Đời xe: 2013 - 16
Toyota Prado
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Trắng, đen, xám
- Đời xe: 2013 - 16
Toyota Sienna
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Trắng, vàng đồng
- Đời xe: 2013 - 16
Kia Sedona
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Trắng, đen, nâu
- Đời xe: 2016
Toyota Innova (mới)
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, nâu
- Đời xe: 2016 - 2017
Toyota Innova
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, đen, nâu, vàng
- Đời xe: 2013 - 16
Toyota Fortuner
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, đen
- Đời xe: 2014 - 15
Toyota Fortuner
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, đen
- Đời xe: 2014 - 15
Toyota Innova
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, nâu
- Đời xe: 2013 - 16
Kia Sorento
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Đen, xám, trắng, đỏ
- Đời xe: 2013 - 14
Hyundai Santa Fe
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Đen, xám
- Đời xe: 2014 - 15
Toyota Innova
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, đen, nâu, vàng
- Đời xe: 2015 - 2016
Toyota Fortuner V
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Bạc, đen
- Đời xe: 2014 - 15
Toyota Fortuner
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: Đen, xám
- Đời xe: 2014 - 15