Ford Transit
- Loại xe: Xe 16 chỗ
- Màu xe: xám
- Đời xe:
Ford Transit
- Loại xe: Xe 16 chỗ
- Màu xe: xám
- Đời xe:
Mercedes Sprinter
- Loại xe: Xe 16 chỗ
- Màu xe: xám
- Đời xe:
Ford Transit
- Loại xe: Xe 16 chỗ
- Màu xe: xám
- Đời xe:
Mercedes Sprinter
- Loại xe: Xe 16 chỗ
- Màu xe:
- Đời xe: