Lexus
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2013 - 16
- Đời xe: Bạc, đen, nâu, vàng
Toyota Prado
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2013 - 16
- Đời xe: Trắng, đen, xám
Toyota Sienna
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2013 - 16
- Đời xe: Trắng, vàng đồng
Kia Sedona
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2016
- Đời xe: Trắng, đen, nâu
Toyota Innova (mới)
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2016 - 2017
- Đời xe: Bạc, nâu
Kia Sorento
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2013 - 14
- Đời xe: Đen, xám, trắng, đỏ
Hyundai Santa Fe
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2014 - 15
- Đời xe: Đen, xám
Toyota Innova
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2015 - 2016
- Đời xe: Bạc, đen, nâu, vàng
Toyota Fortuner V
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2014 - 15
- Đời xe: Bạc, đen
Toyota Fortuner
- Loại xe: Xe 7 chỗ
- Màu xe: 2014 - 15
- Đời xe: Đen, xám