Chevrolet Cruze
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2015 - 2016
- Đời xe: Trắng, vàng đồng
Lexus IS 250
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2015 - 2016
- Đời xe: Đen, xám, trắng, đỏ
Mazda 6
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2015 - 2016
- Đời xe: Đen, xám, trắng, đỏ, xanh
BMW 320i
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2015 - 2016
- Đời xe: Đen, xám, trắng, đỏ
Mercedes E 250
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2015 - 2016
- Đời xe: Đen, xám, trắng, đỏ
Toyota Canry 2.0E
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2014
- Đời xe: Đen, xám
Toyota Altis
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2013 - 14
- Đời xe: Đen, xám
Toyota Vios
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2013 - 14
- Đời xe: Đen, xám
Toyota Camry 2.5Q
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2014
- Đời xe: Đen, xám
Toyota Camry 2.5G
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2015
- Đời xe: Đen, xám