Toyota Altis
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2013 - 14
- Đời xe: Đen, xám
Toyota Vios
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2013 - 14
- Đời xe: Đen, xám
Chevrolet Cruze
- Loại xe: Xe 4 chỗ
- Màu xe: 2015 - 2016
- Đời xe: Trắng, vàng đồng