xe 4 chỗ (100 km)       xe 7 chỗ (100 km)       xe 16 chỗ (100 km)       xe 29 chỗ (100 km)
1.000.000 thêm 1 km + 6.000 1.100.000 thêm 1 km + 6.000 1.500.000 thêm 1 km + 7.000 2.200.000 thêm 1 km + 10.000
Vui lòng chọn xe bạn muốn thuê! Nếu quý khách không chọn chúng tôi sẽ chọn xe thích hợp cho quý khách!